Produkter


Vi leverer produkter til alle nivå innen maskinstyring! Via oss har du tilgang til hele produktserien fra Lenze. Vi lagerfører stadig flere produkter i Norge.

EE-avfall


Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Ordningen som Nordic Automation er en del av gjennom vårt medlemskap i RENAS sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall.

Renas

Kontakt oss!


Klar til å starte ditt neste prosjekt sammen med oss? Kontakt oss på telefon eller epost!